Chính sách bảo mật

Nhà cái VX88 Esball là một thương hiệu mới ở Việt Nam và ghi dấu trong lòng người chơi bằng Chính sách bảo mật chuyên nghiệp. Thông tin người chơi sẽ được bảo hoàn toàn mới bên thứ ba. Chính sách bảo mật này sẽ cho bạn biết rằng thông tin nào chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời nêu lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn và minh bạch cách chúng tôi sử dụng các thông tin đã thu thập được.

Thu thập thông tin

Nhà cái VX88 Esball của chúng tôi có quyền thu thập cá thông tin cơ bản của người chơi, trong đó có: 

  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email 
  • Tài khoản ngân hàng (nếu có liên kết)

Đây là thông tin được người chơi cung cấp khi đăng ký tài khoản trên nhà cái VX88 Esball và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 

Sử dụng thông tin

Những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được chúng tôi sẽ sử dụng trong những mục đích minh bạch và có sự thông báo đến người chơi. Trong đó có các hoạt động xác minh tài khoản của người chơi, xác minh sự chính chủ của tài khoản ngân hàng và ví thanh toán điện tử. 

Đồng thời nhà cái cũng gửi các thông tin quảng cáo và những thay đổi trong chính sách khuyến mãi đến người chơi. Nếu người chơi muốn chặn những thông báo này có thể không đồng ý gửi thư vào mail trong quá trình tạo tài khoản. 

Phương tiện thu thập thông tin

Nhà cái VX88 Esball chúng tôi sử dụng các phương tiện thông tin có tính bảo mật cao. Ngay sau khi đăng nhập thì tất cả các thông tin được gửi đến và đi từ nhà cái sẽ được mã hóa. Chúng tôi mã hóa thông tin bằng cách sử dụng công nghệ 256-bit SSL hiện đại nhất. Các thông tin chi tiết thẻ tín dụng của người chơi cũng sẽ được mã hóa. Chúng chỉ được gửi qua Internet một lần đến VX88 Esbal.